Kammarkollegiets 475-års jubileum

Kammarkollegiets 475-årsjubileum

Tavlor på Kammarkollegiet

Kammarkollegiet är en modern myndighet med anor.

För oss betyder det lång erfarenhet och ett modernt förhållningssätt.

Tolkar och översättare på Kammarkollegiet

Vi arbetar för bästa möjliga service till andra myndigheter och medborgare. 

Kammarkollegiet på birger jarlsgatan 16

Kammarkollegiet erbjuder en attraktiv arbetsplats med moderna lokaler

i centrala Stockholm och i Karlstad.