En ensam man på en parkbänk i grönskande förortsmiljö.

Arbetet med att förebygga avhysningar behöver stärkas

Publicerad:
Hemlöshet berör allt från barnfamiljer utan eget boende till personer utan tak över huvudet. För att motverka att personer hamnar i hemlöshet behöver arbetet med att förebygga avhysningar stärkas. Socialstyrelsen har i uppdrag att samordna regeringens nationella hemlöshetsstrategi där det förebyggande arbetet är en viktig del.

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden är en samhällsutmaning som berör allt från barnfamiljer utan eget hyreskontrakt till personer utan tak över huvudet. Ett eget boende är viktigt för människors trygghet, hälsa och livskvalitet, inte minst för barn och unga. Orsakerna kan vara både strukturella och individuella.

– På strukturell nivå handlar hemlösheten till exempel om bostadsbrist, höga krav på hyresgäster och höga levnadskostnader. För den enskilda personen kan en bidragande orsak till hemlöshet vara låg eller oregelbunden inkomst, beroende eller psykisk ohälsa. För kvinnor i hemlöshet kan också våld i nära relation ha bidragit till deras situation, säger Anna Nerelius, utredare på Socialstyrelsen.

Antalet avhysningar ökar

Kronofogdens senaste statistik visar att antalet avhysningar har ökat de senaste åren och att allt fler barn berörs. Antalet avhysningar har ökat med 33 procent sedan 2018 och under det första halvåret 2023 berördes 345 barn av avhysning. Det är en ökning med 28 procent jämfört med samma tid föregående år.

– Avhysningar kan i värsta fall leda till akut hemlöshet och långvarig utestängning från bostadsmarknaden. Personer som blir avhysta från sin bostad har ofta svårt att ta sig in på bostadsmarknaden igen. Därför är insatser för att förebygga avhysningar effektiva och alla samhällsaktörer behöver gemensamt kraftsamla för att inga barn ska behöva uppleva en avhysning, säger Anna Nerelius.

Socialtjänsten har en viktig roll

Socialstyrelsen har i uppdrag att samordna regeringens nationella hemlöshetsstrategi där det förebyggande arbetet är en viktig del. Strategin är framför allt inriktad på socialtjänstens arbete.

– Socialtjänsten har en viktig roll i att förebygga att personer och familjer blir avhysta från sin bostad, bland annat genom att samverka med hyresvärdar och erbjuda insatser till enskilda personer. Att säkerställa lokala rutiner för hanteringen av ärenden när barn berörs av risk för avhysning är särskilt viktigt. I vår vägledning får socialtjänsten stöd i hur de kan arbeta och samverka kring att förebygga avhysningar, säger Anna Nerelius.

Stöd för socialtjänsten
Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningarArtikelnummer: 2022-6-7914|Publicerad: 2022-06-01

Nationella hemlöshetsstrategin 2022–2026

Strategin innehåller fyra mål för att motverka hemlöshet:

  1. Hemlöshet ska förebyggas.

  2. Ingen ska bo eller leva på gatan.

  3. Metoden Bostad först bör införas nationellt.

  4. Det sociala perspektivet i samhällsplaneringen ska stärkas.

Socialstyrelsen har i uppdrag att samordna arbetet mot målen i den nationella hemlöshetsstrategin 2022–2026. Vi har även i uppdrag att stötta kommunerna i arbetet med modellen Bostad först, att kartlägga hemlösheten och att kartlägga hur kommunerna använder akuta boendeplaceringar.

I de olika uppdragen samverkar vi med andra myndigheter, till exempel Boverket, Kronofogden och länsstyrelserna.