Fötter på skateboard.

Behandling i familj rekommenderas för barn med hög risk att begå brott

Publicerad:
Att vara placerad i en familj och få hjälp av ett be-handlingsteam är ofta bättre än institutionsvård för barn som löper hög risk att begå brott. Insatsen som kallas TFCO är en av fem som Socialstyrelsen rekommenderar.

Det finns mycket forskning om behandling för barn med normbrytande beteende och hög risk att begå brott. Den visar generellt att insatser som baseras på KBT och social inlärningsteori har bäst förutsättningar att vända en negativ utveckling. Detta konstateras också i Socialstyrelsens senaste kunskapsstöd för socialtjänsten på området.

– Ibland förmedlas det att vi inte vet vilka insatser som fungerar, det stämmer inte. Däremot erbjuder inte alla kommuner de insatser som har bäst stöd i forskningen, kanske på grund av bristande kunskap men också svårigheter att hålla ett brett utbud. Det här skapar ett glapp mellan den kunskap vi har och den hjälp familjer får, säger Annika Öquist enhetschef på Socialstyrelsen.

Behandling i familj rekommenderas framför institutionsvård

För barn 12-17 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende rekommenderar Socialstyrelsen att socialtjänsten erbjuder placering i en behandlingsfamilj som arbetar enligt modellen TFCO (Treatment Foster Care Oregon), detta istället för till exempel placering på en SiS-institution.

Utöver TFCO finns ytterligare fyra rekommendationer om insatser som kommuner bör erbjuda.

På temasidorna om Barn och unga som begår brott samlar vi vårt stöd till yrkesverksamma i socialtjänsten. Där finns bland annat en beskrivning av rekommendationerna för barn och unga med högre risk.

I dagsläget finns det några aktörer som erbjuder familjebehandling enligt TFCO i Sverige. Socialstyrelsen har inlett ett samarbete med SKR för att gemensamt stödja kommuner i hur de kan implementera och arbeta utifrån de kunskapsunderlag som finns.

Om TFCO

TFCO är en form av strukturerad familjebehandling som ges av ett team medan barnet är placerad i en familj. Förutom placeringen består pro-grammet av en ungdomsterapeut och en färdighetstränare som arbetar direkt med barnet, och en familjeterapeut som arbetar med ursprungsfamiljen.