Barn på väg hem från skolan

Det här gör vi för att motverka desinformation om socialtjänsten

Publicerad:
Att motverka desinformation och bidra till att medborgare känner mer tillit till socialtjänsten kräver både långsiktigt arbete och arbete med att nå ut här och nu. Socialstyrelsen genomför flera olika satsningar för att bidra till detta. Bland annat lanserar vi idag en webbplats som samlar information på olika språk om socialtjänsten.

– I en tid då mycket falsk information sprids är det viktigt att både barn och föräldrar kan hitta korrekt information – och att vi når ut med informationen där den behövs. Men det krävs också långsiktigt och gemensamt arbete för att utveckla och sprida tillitsskapande arbetssätt, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.

Den desinformation som framför allt det senaste året spridits om socialtjänsten riskerar att drabba barn och föräldrar, som inte vågar ta kontakt och därmed inte får den hjälp de behöver. Sedan i höstas genomför därför Socialstyrelsen − i samverkan med andra myndigheter och civilsamhället − flera satsningar som syftar till att motverka desinformation och öka tilliten till socialtjänsten. I uppdraget ingår bland annat att:

  • Särskilt bevaka de myter och rykten som sprids om socialtjänsten.

  • Nå ut med rätt information i kanaler där felaktig information sprids.

  • Föra löpande dialog med relevanta myndigheter, kommuner, trossamfund, frivilligorganisationer med flera.

  • Undersöka om så kallade brobyggare och kulturtolkar kan vara ett bra sätt att arbeta för att bygga tillit.

– Vi ser också att desinformationen mot svenska samhället tar nya former och de budskap som förs fram förändras. Vi samhällsaktörer behöver arbeta både tillsammans och i dialog med civilsamhället, säger Olivia Wigzell.

Information på flera olika språk

Sedan tidigare har Socialstyrelsen sammanställt svar på vanligt förekommande frågor och översatt information om socialtjänstens uppdrag för vårdnadshavare till flera språk. Denna information utvecklas löpande för att i ännu högre utsträckning nå ut till relevanta målgrupper.  

– Sedan desinformationen tog fart förra året har vi tagit fram information på många olika språk som stöd till de inom socialtjänsten som möter kommuninvånare. Att tillhandahålla fakta på klarspråk och utifrån de myter och rykten som sprids har varit en prioritet för oss. Här behöver vi stödja kommuner och andra som möter oroliga föräldrar, säger Linda Corsvall, kommunikationsdirektör.

– Under det här året har vi satsat på att nå ut till barn och unga särskilt i sociala medier och nu satsar vi mer på att nå vårdnadshavare och föräldrar.

Ett första steg för att göra informationen för föräldrar mer lättillgänglig är en ny webbplats som samlar fakta på olika språk om socialtjänstens arbete med familjer. Webbplatsen riktar sig till vårdnadshavare och föräldrar.

Om socialtjänsten

Socialtjänsten finns i alla kommuner. Där arbetar socionomer med särskild kunskap om barns behov. De ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden.

Socialtjänsten kan hjälpa på många sätt att få det bättre hemma. Familjer som har mycket konflikter kan till exempel få träffa en person som är bra på att hjälpa familjer att lösa sådana problem. Som förälder kan man till exempel få stöd i sin föräldraroll genom samtal. För barn kan det finnas möjlighet att få en kontaktperson eller att träffa andra barn i samma situation.

Den allra mesta hjälpen som socialtjänsten erbjuder familjer är frivillig och genomförs i samarbete med familjen.