Illustration av flaggor och symbol för Sveriges fem nationella minoriteter.

Digitala erfarenhetsutbyten om nationella minoriteters rättigheter inom äldreomsorgen och arbete med romsk inkludering

Publicerad:
I september arrangerar Socialstyrelsen två digitala erfarenhetsutbyten där nationella minoriteters rättigheter inom äldreomsorgen och arbete med romsk inkludering lyfts. Medarbetare från Socialstyrelsen och andra aktörer medverkar och du kan ställa frågor.

Bild: Illustration från Kungliga biblioteket.

Kunskapen om de nationella minoriteternas rättigheter och minoritetsspråken behöver öka inom äldreomsorgen, socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen tar fram kompetenshöjande stöd och insatser som ska bidra till detta, och arrangerar nu två digitala erfarenhetsutbyten där nationella minoriteters rättigheter inom äldreomsorgen och arbete med romsk inkludering lyfts.

Digitalt erfarenhetsutbyte om arbete med romsk inkludering

Det här erfarenhetsutbytet tar sin utgångspunkt i arbetet med romsk inkludering. Du kommer bland annat att få träffa och ställa frågor till ansvariga för den brobyggarutbildning som erbjuds vid Södertörns högskola med start hösten 2023, samt socialförvaltningen i Stockholm stad som har anställda brobyggare. Du kommer också kunna dela med dig av framgångsfaktorer och utmaningar kopplat till frågan. 

Målgrupp och datum

Erfarenhetsutbytet vänder sig framför allt till dig som arbetar inom socialtjänst eller äldreomsorg. Även du som arbetar med romsk inkludering på lokal, regional nivå är välkommen att delta.

Tid: 15 september klockan 9:00–10:30

Läs mer och anmäl dig till erfarenhetsutbytet om arbete med romsk inkludering

Digitalt erfarenhetsutbyte om nationella minoriteters rättigheter inom äldreomsorgen

Det här erfarenhetsutbytet tar sin utgångspunkt i rätten till äldreomsorg på nationella minoritetsspråk och rätten att få utöva sin kultur. Socialstyrelsens samordnare för nationella minoriteter samt en jurist på myndigheten medverkar, och du kan ställa frågor.

Målgrupp och datum

Erfarenhetsutbytet riktar sig framför allt till dig som är ansvarig inom äldreomsorgen, strateger, verksamhetsutvecklare, minoritetssamordnare eller biståndshandläggare. Även du som arbetar med nationella minoritetsfrågor på lokal, regional eller nationell nivå är välkommen att delta.

Tid: 28 september klockan 14:00–15:30

Läs mer och anmäl dig till erfarenhetsutbytet om nationella minoriteters rättigheter inom äldreomsorgen

På våra webbplatser kan du läsa mer om Sveriges nationella minoriteter, deras rättigheter och minoritetslagen. Där finns också stöd och vägledning i arbetet.