En sjuksköterska tar en äldre sittande kvinna i handen i ett vårdrum.

Fler behöver få tillgång till fast läkarkontakt i primärvården

Publicerad:
Kontinuitet och trygghet är viktigt för många patienter, och ett mål med omställningen till god och nära vård. Socialstyrelsen stödjer utvecklingen av fasta vård- och omsorgskontakter, såsom fast läkarkontakt.

Kärnan i den omställning som pågår av hälso- och sjukvården mot en god och nära vård, är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar – att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen.

Att ha en fast kontakt i vården, som en fast läkarkontakt, har därför en stor betydelse både för den enskilde patienten och för omställningsarbetet. Fast läkarkontakt är en namngiven läkare, exempelvis på en hälso- eller vårdcentral, som kan samordna patientens vård och ge kontinuitet i vården över tid.

Regionerna ansvarar för fast läkarkontakt

Regionerna ansvarar för att patienter får välja och får tillgång till en fast läkarkontakt i primärvården. Den finns en stor variation över landet i arbetet med fast läkarkontakt.

– Fler invånare behöver få en fast läkarkontakt i primärvården, något som alla har en lagstadgad rätt till. För dem med komplexa behov, exempelvis multisjuka äldre eller personer med kroniska sjukdomar, är behovet extra stort, säger Maria Hilberth, chef på enheten nära vård på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen fortsätter ge stöd

­­Socialstyrelsen stödjer utvecklingen av fast läkarkontakt. I våras presenterades kompetensmål för fast läkarkontakt och förra året lanserades ett nationellt riktvärde för fast läkarkontakt i primärvården samt ett planeringsverktyg.

Läs mer på sidan Fast läkarkontakt

Socialstyrelsen kommer fortsätta stödja regionerna för att uppnå det nationella riktvärdet för fast läkarkontakt i primärvården.

– Regionerna hanterar många utmaningar, inte minst vad gäller kompetensförsörjning i primärvården och vårdplatsbristen. Fast läkarkontakt kan bidra till en samordning i hälso- och sjukvården, bättre arbetsmiljö och effektivare arbetssätt. Vi vill i nära dialog med regionerna fortsätta stödja arbetet för att bidra till en mer jämlik tillämpning av fast läkarkontakt över landet, säger Maria Hilberth.  

Fler fasta kontakter i vården och omsorgen

Omställningen till god och nära vård ska ge effekter på hela hälso- och sjukvårdsystemet och berör även socialtjänsten. Det finns flera bestämmelser som stödjer rätten till kontinuitet genom fasta vård- och omsorgskontakter.