Flicka som äter och busar vid köksbordet

Förslag för en bättre och mer jämlik vård för personer med matallergi

Publicerad:
Med bättre diagnos och behandling kan vi öka livskvaliteten för personer med matallergi. Socialstyrelsen presenterar nu sin analys av vilka behov som finns av ny kunskap och ytterligare åtgärder.

2021 vårdades 24 000 personer med en huvud- och bidiagnos för matallergi inom specialiserad öppenvård och slutenvård. Det är en dubblering sedan 2011. När det gäller personer som vårdats för anafylaxi, alltså anafylaktisk chock orsakad av ogynnsam reaktion mot födoämne, har siffrorna varit oförändrade det senaste decenniet: Mellan 6 och 7 personer per 100 000 invånare.

– Diagnos och behandling behöver förbättras så att oro för födoämnen som ger olika symtom kan minskas och livskvaliteten förbättras för både barn och vuxna med matallergi. För att åstadkomma en bättre och mer jämlik vård över landet behöver hälso- och sjukvården mer kunskap inom området matallergi, säger Marianne Aggestam, projektledare på Socialstyrelsen.

Förslag på kunskapsöversikt och nationell strategi

Socialstyrelsen föreslår att SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, tar fram en systematisk kunskapsöversikt av befintlig evidens riktad till professionen om hur vården kan förebygga, diagnostisera och behandla matallergi. Därefter föreslår Socialstyrelsen att ett kunskapsstöd till beslutsfattare tas fram som stöd vid prioritering inom vården vid matallergi.

Utöver det föreslår Socialstyrelsen och Livsmedelsverket att en nationell plan eller strategi inom allergiområdet tas fram. Den ska innehålla en beskrivning av ansvarsfördelning, samordning, mål samt uppföljning. För att det ska bli bättre för personer med matallergi behöver strategin omfatta:

  • Säkra livsmedel – lättare för yrkesgrupper och allmänhet att nås av kunskap om risker med allergener vid produktion av livsmedel samt vid servering på restaurang, i skola och på fritiden.

  • Förebyggande åtgärder – insatser för att främja att barn tidigt introduceras till olika livsmedel utan omotiverad rädsla för att utveckla allergi.

  • God och jämlik vård – heltäckande kunskapsstöd för hela vårdkedjan.

Om regeringsuppdraget

I augusti 2022 gav regeringen Socialstyrelsen och Livsmedelsverket i uppdrag att genomföra en förstudie för att utveckla det förebyggande arbetet inom allergiområdet, samt för att främja en jämlik vård inom området. Slutsatserna presenteras i Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens rapport till regeringen.

Läs pressmeddelande från Livsmedelsverket

Ta del av delrapport och förstudie