Illustration av medicin i förpackning med utgångsdatum

Ha medicin för en månad hemma

Publicerad:
Du som har receptbelagd långvarig behandling rekommenderas att ha en månads förbrukning av läkemedel hemma.

– Alla ska ha tillgång till livsnödvändiga mediciner. Om du har en beredskap och hämtar ut dina mediciner i god tid så är du bättre rustad vid en kris eller inför ett krig, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Syftet med Socialstyrelsens rekommendation är att stärka beredskapen och minska sårbarheten hos patienter, hälso- och sjukvård och apotek. För att följa rekommendationen innebär det att du hämtar ut din medicin i god tid så att den räcker för en månad. Den senaste tidens händelser och osäkra läge i omvärlden påverkar oss alla.

Hämta ut din medicin i god tid

När det gäller läkemedel har vi den senaste tiden också sett en ökning av restnoteringar även om de flesta läkemedel fortfarande går att hämta ut. Myndigheterna arbetar på flera olika sätt för att öka stabiliteten och tillgången i det svenska samhället. Det kan finnas orsaker till att man inte kan ha medicin för en månad hemma, men det är viktigt att alla gör det de kan för att öka beredskapen, till exempel att de som kan hämtar ut sin receptbelagda medicin i god tid. Inte minst för att inte behöva avbryta sin livsviktiga behandling vid kris eller krig.

– Om du klarar dig i en krissituation så hjälper det andra som behöver samhällets resurser. Vi behöver hjälpas åt att bygga en ännu bättre beredskap i samhället, säger Olivia Wigzell.

Rekommendationen gäller för patienter som stadigvarande behandlas med receptbelagda läkemedel. Till exempel läkemedel som används vid blodtrycksförhöjning, hjärtåkomma, diabetes eller annat. Den gäller även för patienter som använder förskrivna förbrukningsartiklar för stadigvarande bruk. Till exempel stomibandage, utrustning för kontroll av blodsockret eller annat.

Läkemedel och förbrukningsartiklar som inte omfattas:

  • Receptfria läkemedel och förbrukningsartiklar eller läkemedel som skrivs ut för kortare tids behandling.

  • Läkemedel eller dosering som är under utprovning och kan komma att ändras.

  • Läkemedel med expeditionsintervall, det vill säga recept som av medicinska skäl är skrivna så att det inte går att hämta ut nästa förpackning förrän en viss tid har passerat.

  • Dosdispenserade läkemedel.

  • Livsmedel som förskrivs på recept.

Rekommendationen innebär ingen förändring i regelverket för läkemedelsförmåner. Det har även tidigare varit möjligt att skapa sig den egenberedskap som Socialstyrelsen rekommenderar.