händer på tangentbord

Ny modell för öppna jämförelser ger ökade möjligheter att följa upp och analysera socialtjänsten

Publicerad:
Socialstyrelsen har tagit fram en ny modell för öppna jämförelser inom socialtjänsten. Modellen är tänkt att ge ökade möjligheter att följa upp och analysera socialtjänsten. Den kan också underlätta för kommunerna att lämna de uppgifter som ligger till grund för jämförelserna.

Socialstyrelsen har arbetat fram en ny modell för öppna jämförelser inom socialtjänsten. Arbetet syftar till att utveckla öppna jämförelser genom att komplettera med nyckeltal och indikatorer för måluppfyllelse och kvalitet.

– Den nya modellen är tänkt att ge ökade möjligheter att följa upp och analysera socialtjänsten för både kommunerna och staten. Målet är att stimulera utvecklingen av en jämlik och effektiv socialtjänst, säger Matilda Hansson, utredare på Socialstyrelsen.

Fem delar i modellen belyser verksamheterna ur olika perspektiv

Den nya modellen för öppna jämförelser inom socialtjänsten består av fem delar som belyser verksamheterna ur olika perspektiv:

  • Kvalitetsindikatorer
  • Välfärdsindikatorer
  • Indikatorer för en hållbar utveckling
  • Centrala nyckeltal
  • Kostnadsnyckeltal

Kvalitetsindikatorerna har varit navet i öppna jämförelser och kommer även i fortsättningen att spela en stor roll. Indikatorerna har i den nya modellen delats in i sex kvalitetsdimensioner för att ge en tydlighet i vilken kvalitet som är tänkt att uppnås och för att bidra till en struktur för att analysera kvaliteten. Enligt den nya modellen kommer dessutom inte alla indikatorer att mätas varje år såsom tidigare vilket minskar kommunernas uppgiftslämnarbörda. Indikatorerna samlas precis som tidigare in via enkäter till kommunerna.

– Helt nytt för modellen är att ta fram välfärdsindikationer och indikationer för en hållbar utveckling samt centrala- och kostnadsnyckeltal. Dessa indikatorer och nyckeltal tas fram av Socialstyrelsen med hjälp av olika register, säger Matilda Hansson.

Modellen testas genom två pilotprojekt

Två pilotprojekt pågår just nu för att pröva modellen i full skala. Det är områdena social barn- och ungdomsvård och äldreomsorg som är först ut. Planen är att genomföra samma förändringar för de övriga områdena inom öppna jämförelser för socialtjänsten.

Utöver den nya modellen planerar Socialstyrelsen för att

  • involvera kommunerna mer i utvecklingen av indikatorer och nyckeltal
  • utveckla användbarheten av, och tillgängligheten till, indikatorer och nyckeltal
  • utveckla stödet till kommunerna, bland annat för användning av resultatet.

Utvecklingen av öppna jämförelser är ett samarbete med kommuner och andra viktiga aktörer

Socialstyrelsen har tagit fram den nya modellen i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA. Socialstyrelsen har också haft värdefulla dialoger med kommunerna för att ta reda på vilket stöd de behöver för att i högre grad använda öppna jämförelser till kvalitetsutveckling.

Här kan du läsa mer om den nya modellen

Rapport: Öppna jämförelser i utveckling