Rullstolsburen med assistenter

Nya bestämmelser om personlig assistans i LSS

Publicerad:
Från den 1 januari 2023 finns nya och ändrade bestämmelser om personlig assistans i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Socialstyrelsens meddelandeblad om de nya lagbestämmelserna vänder sig till socialnämnder eller motsvarande, handläggare och chefer för verksamheter som ger stöd till personer med funktionsnedsättning inom LSS.

De nya bestämmelserna handlar i korthet om:

  • Två nya grundläggande behov har tillkommit. Det första handlar om stöd på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga skada. Det andra avser stöd vid egenvård på grund av vissa medicinska tillstånd.
  • Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser ska beaktas som en del av grundläggande behoven personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation med andra.
  • En reglering av hur föräldraansvaret ska beaktas vid bedömningen av ett barns rätt till personlig assistans och i vilka fall något föräldraansvar inte ska beaktas.
  • Den tidigare 65-årsgränsen avseende förutsättningarna för personlig assistans efter viss ålder höjs till 66 år.
  • Att personlig assistans inte lämnas för sjukvårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL.
Meddelandeblad
Nya bestämmelser om personlig assistans i LSS – MeddelandebladArtikelnummer: 2022-12-8313|Publicerad: 2022-12-21