Närbild på två personer hand i hand på promenad.

Nya kunskapsstöd om anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Publicerad:
Att se och lyssna på den som är anhörig, att hålla den anhörige informerad och att uppmärksamma den anhöriges eget behov av stöd, är ett viktigt förhållningssätt bland chefer och medarbetare i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Nu har Socialstyrelsen publicerat två nya kunskapsstöd som syftar till att stärka anhörigperspektivet inom både hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Anhörigperspektivet är inte är ett ämnesområde som ska behandlas separat, utan ett förhållningsätt som behöver integreras i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens alla verksamheter om det ska ge resultat.

– För att kunna integrera anhörigperspektivet i verksamheter behöver ansvariga politiker inom kommuner och regioner prioritera frågan. Det har varit en återkommande synpunkt som lyfts från olika professioner inom vården och omsorgen under framtagandet av kunskapsstödet, det säger Lisette Wahlroth, utredare på Socialstyrelsen.

Hur det görs kan skilja sig åt mellan verksamheter men grundläggande är att chefer och medarbetare:

  • ser och lyssnar på den anhörige

  • håller den anhörige informerad om den enskildes hälsa, vård och omsorg, under förutsättning att den enskilde ger sitt samtycke och att den anhörige vill vara delaktig

  • har kännedom om vilket stöd och hjälp som den anhörige ger och vad anhörigskapet innebär för den anhörige

  • tar tillvara den anhöriges kunskaper och erfarenheter

  • uppmärksammar den anhöriges eget behov av stöd

Nya kunskapsstöd ska bidra till att stärka anhörigperspektivet

Nu publicerar Socialstyrelsen två nya kunskapsstöd om anhörigperspektivet.

  • Integrera anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Till stödet finns ett kartläggnings- och reflektionsmaterial.

  • Stöd för handläggare att uppmärksamma och involvera anhöriga. Materialet är konkret utformat och ger exempel/förslag på hur frågor handläggaren kan ställa till anhöriga.

Kunskapsstöden beskriver grundläggande principer och förutsättningar för att integrera anhörigperspektivet. Båda materialen finns tillgängliga på det nya temat ”Anhörigperspektiv i socialtjänsten och hälso- och sjukvården” på kunskapsguiden.se