Suddig bild av personer i rörelse på torg. Bild tagen uppifrån.

Nya siffror om cancer – överlevnaden ökar

Publicerad:
Cancerfonden publicerar idag tillsammans med Socialstyrelsen rapporten ”Cancer i siffror”. Den visar bland annat att överlevnaden i cancer ökat från 69 till 72 procent sedan 2016 och att 600 000 nu levande personer någon gång har fått en cancerdiagnos.

–  Med hjälp av Socialstyrelsens statistik kan vi på ett enkelt sätt följa utvecklingen av cancer, både vad gäller insjuknande, dödlighet, antalet som lever med cancer och överlevnad i olika cancerformer samt hur det ser ut i olika grupper i samhället. I statistiken presenteras siffror för all cancer med fördjupningar kring ett 30-tal cancerformer, säger Mona Heurgren, avdelningschef för avdelningen för register och statistik.

"Cancer i siffror" i korthet

  • Det är idag ungefär 600 000 personer i Sverige som någon gång fått en cancerdiagnos vilket är en ökning med 85 000 personer sedan rapporten 2018.
  • Cirka 190 personer insjuknar i cancer varje dag i Sverige.
  • Det är den genomsnittliga överlevnaden i cancer är.73procent för män och 72 procent för kvinnor. Män har historiskt sett haft lägre överlevnad i cancer än kvinnor. Idag har de kommit ikapp och överlevnaden är i princip samma totalt sett för båda könen.
  • 72 år. Det är medianåldern vid en cancerdiagnos.

"Cancer i siffror" är en rapport framtagen av Socialstyrelsen och Cancerfonden som ger en lägesbild av cancerläget i Sverige idag. Detta är åttonde gången rapporten ges ut. 

Ladda ner

Mer hos oss