Brukare och assistenter samtalar

Nya stödmaterial för att arbeta med Individens behov i centrum

Publicerad:
Många människor behöver stöd från socialtjänsten för att kunna leva ett självständigt liv. Med arbetssätt som fokuserar på individens olika behov kan vi öka delaktigheten och se till att de får rätt stöd. Därför arbetar Socialstyrelsen för att arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC, ska införas i samtliga kommuner.

Arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC, är ett stöd i det dagliga arbetet för handläggare och utförare i socialtjänsten som arbetar inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen. Arbetssättet ger stöd för att tillsammans med individen beskriva nuläge och formulera mål med fokus på individuella behov och vad som är viktigt för individen. IBIC ger också underlag för att kunna följa upp individens behov och resultat över tid.

IBIC ger stöd för både handläggare och utförare att strukturerat dokumentera uppgifter om individens resurser, behov, mål och resultat med ett gemensamt språk. När alla som arbetar kring individen använder sig av ett gemensamt språk blir uppgifterna mer enhetliga. Det gör det lättare för individen att få rätt stöd och för verksamheten att följa om beviljade insatser är verksamma, säger Johan Hansson, utredare på Socialstyrelsen.

Uppdaterad vägledning och andra stöd

I dag använder mer än hälften av Sveriges kommuner IBIC. Socialstyrelsen arbetar för att IBIC ska införas i samtliga kommuner och stödjer även kommunerna vid införandet och användandet av arbetssättet.

– Vi har tagit fram olika stöd för implementering av IBIC. Bland annat har vi uppdaterat vägledningen och tagit fram en informationsspecifikation med tillhörande användarstöd. I slutet av november erbjuder vi en utbildning för processledare som är central för att kunna implementera arbetssättet, säger Johan Hansson.