Vänner på promenad

Nytt informationsmaterial om njurdonation från levande givare

Publicerad:
Nu finns ett lättillgängligt informationsmaterial som vänder sig till dig som är intresserad av att veta mer om att donera en njure. Materialet kan också användas av vårdpersonal som stöd i samtal med njursjuka och potentiella donatorer i samband med donationsprocessen.

”Till dig som vill veta mer om att donera en njure” är till för att berörda ska kunna få en enkel, tydlig och likvärdig grundläggande information.

– Att frivilligt erbjuda sig att donera en av sina njurar är en mycket generös handling. Det är ett viktigt och stort beslut att fatta med flera saker att tänka på och ta hänsyn till. Informationsmaterialet tar upp olika aspekter, exempelvis varför njurdonation behövs, fördelar och nackdelar med att donera en njure, vad utredningen omfattar, tiden kring operation och den livslånga uppföljningen, berättar Carin Franzén och Josefina Meyer, utredare på Socialstyrelsen, som tagit fram materialet.

Informationsmaterialet har tagits fram på Nationellt Donationscentrum och innehåller också ett brev som njursjukvården kan använda som stöd i kontakten med potentiella njurdonatorer.

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefon: 075-247 30 00