Äldre par på brygga

Nytt poddavsnitt om munhälsa och demenssjukdom

Publicerad:
Det senaste avsnittet av Socialstyrelsens podcast På djupet handlar om munhälsa och demenssjukdom.

Mellan 130 000 och 150 000 personer beräknas ha en demenssjukdom i Sverige.

Den som är sjuk kan tidigt i sjukdomen få svårt med den dagliga munvården som exempelvis att borsta tänderna. Uppföljningar visar också att personer med en demenssjukdom oftare tappar kontakten med tandvården.

I den här podden talar vi om munhälsans betydelse för en god livskvalitet hos personer med demenssjukdom och hur verksamheterna kan bidra till det.

Lyssna på Wilhelmina Hoffman, chef för Silviahemmet och även ansvarig för Svenskt Demenscentrum, Eva Persson, Silivasyster i demensteam i Umeå och Peter Lundholm, sakkunnig inom tandvård på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ragnhild Mogren Svensén, utredare på Socialstyrelsen.