Ungdomar går genom park

Nytt råd ska öka vår kunskap om barns och ungas situation

Publicerad:
Socialstyrelsen vill öka myndighetens kunskap om barns och ungas aktuella situation och öka dialogen med civilsamhället på området. Därför inrättar vi Rådet för barn och unga.

− Det är viktigt att barns och ungas situation belyses och att deras synpunkter och röster tas till vara i vårt arbete. Med det nya rådet tar vi ett steg i den riktningen, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Rådet för barn och unga, som inrättas på myndigheten inför år 2024, ska ha fokus på barns och ungas aktuella situation, intressen och behov. I uppgifterna ingår bland annat att identifiera områden som kopplar till barns och ungas rättigheter och uppväxtvillkor där Socialstyrelsen har möjlighet att ta initiativ. Rådet kommer att bestå av representanter för organisationer inom civilsamhället som arbetar med och för barn och unga, ihop med representanter från Socialstyrelsen.

–  Det här ger oss en unik struktur för att ha aktuell kunskap om barns och ungas situation i Sverige. Jag ser fram emot att påbörja arbetet tillsammans med civilsamhället, säger Andrea Hormazabal, myndighetens barnsamordnare.

För att öka barns och ungas delaktighet i Socialstyrelsens arbete tar myndigheten också löpande emot praoelever och bjuder in barn och unga till workshops och seminarium på olika teman. Vid sidan av det har vi flera uppdrag som syftar till att öka barns och ungas delaktighet i verksamheter på hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens områden. 

Vill din organisation ingå i Rådet för barn och unga?

Sista dag för organisationer i civilsamhället att ansöka om att delta i rådet är den 12 november 2023. Formulär för anmälan finns på sidan Rådet för barn och unga

 

Om Rådet för barn och unga

Rådet för barn och unga ska ge Socialstyrelsen kunskap om barnrättsfrågor samt belysa barns och ungas aktuella situation, intressen och behov.

Rådet inrättas på Socialstyrelsen inför verksamhetsåret 2024 och håller sitt första möte i januari.

Deltagare i rådet blir 13 eller 15 representanter för organisationer som arbetar med och för barn och unga, ihop med representanter för Socialstyrelsen.

Beslut om rådets ordförande och medlemmar fattas av Socialstyrelsens generaldirektör.