illustration av två händer som håller i ett ljusblått hjärta.

Nytt stödmaterial för att upptäcka våld och förtryck

Publicerad:
De som utsätts för våld kommer ofta i ett tidigt skede i kontakt med hälso- och sjukvård eller tandvård. Socialstyrelsen har tagit fram ett stödmaterial som ska ge kunskap till personal inom hälso- och sjukvården om hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan yttra sig, vilka konsekvenser det kan få för hälsan och på vilket sätt det kan uppmärksammas.

Du som arbetar inom hälso- och sjukvårdens olika verksamheter samt tandvården möter en stor andel av befolkningen och har därför goda möjligheter att göra skillnad. Genom att lyssna, ställa frågor och ge hjälp och stöd kan du förändra liv.

Stödmaterialet består av:

  1. Ett utbildningsmaterial

  2. En studiehandledning till chefer

  3. Ett chefssötd om utbildningsmaterialet

Socialstyrelsen stödjer och följer upp arbetet inom vård och omsorg med bästa tillgängliga kunskap om hur våld kan förebyggas, upptäckas och behandlas. Målet är att våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska upphöra. Våld förstör hälsa och liv och har stora effekter på samhället. Därför har kraven höjts på att olika aktörer ska medverka i arbetet. Inom hälso- och sjukvården och tandvården finns skyldigheter enligt lag att säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnar våld.

Tillsammans kan vi stoppa våld och förtryck!