Händer som skriver på ett tangentbord

Psykiatrins rapportering till patientregistret breddas

Publicerad:
Inom den psykiatriska öppna vården utförs en stor del av behandlingarna och åtgärderna av andra yrkesgrupper än läkare. Nu ska även uppgifter om patienternas kontakt med övriga yrkeskategorier rapporteras in.

- Den här förändringen betyder mycket. Över tid kommer det att ge ansvariga för verksamheten värdefull information som bidrar till att den psykiatriska vården bättre kan beskrivas och utvärderas och därigenom utvecklas. Det nya uppgifterna samlas in i verksamheten och rapportering sker sen på samma sätt som tidigare, berättar Alexandra Falke, enhetschef på Socialstyrelsen.

Ändringar underlättar rapporteringen av tvångsvård

Utöver att fler yrkeskategorier kommer att omfattas har vi också gjort två ändringar som ska underlätta och förbättra rapporteringen som rör tvångsvård.

  • Kategorier som rör frivillig psykiatrisk vård tas bort från psykiatrisk vårdform.
  • Kravet på en koppling mellan vårdkontakts-id och psykiatrisk vårdform tas bort. Nu ska psykiatrisk vårdform bara kopplas till patientens personnummer.
Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2023:33) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister