En grafisk illustration av två personer som pratar framför en monter på en konferens

Socialstyrelsen medverkar på Vitalis 17–19 maj

Publicerad:
Socialstyrelsen medverkar på Vitalis 17–19 maj i Göteborg. Vi har drygt 20 föreläsningar och du möter oss också i träffpunkt e-hälsa som är montern vi har tillsammans med andra myndigheter.

Som myndighet ser vi att e-hälsans möjligheter behöver utnyttjas mer för att nå målet om en god och jämlik hälsa och välfärd. Under våra olika föreläsningar får du veta mer om vad vi som myndighet gör för att nå dit.

Montern har vi tillsammans med Myndigheten för delaktighet, MFD, Inera, E-hälsomyndigheten, Sveriges kommuner och regioner, SKR och Läkemedelsverket.

Konferensen är uppbyggd i olika spår. Socialstyrelsens medverkan samlas under tre av de här spåren – god och nära vård, ändamålsenligt och strukturerad dokumentation och välfärdsteknik. 

Olivia Wigzell inledningstalar den 17 maj tillsammans med statssekreterare Maja Fjaestad.