Personal på vårdcentral

Socialstyrelsen samlar nyckelfunktioner för Europas hälso- och sjukvård

Publicerad:
Den 9-10 maj bjuder Socialstyrelsen in till ett möte i Stockholm för nationella chefläkare, chefsjuksköterskor och cheftandläkare i Europa. Mötet arrangeras inom ramen för det svenska EU-ordförandeskapet.

– De senaste åren har varit tuffa för hälso- och sjukvården i Europa. Pandemin har satt enorm press på bland annat kompetensförsörjningen. Jag ser detta möte som en bra möjlighet att äntligen träffa våra europeiska kollegor fysiskt igen och belysa viktiga ämnen som berör Europas hälso- och sjukvård, säger Thomas Lindén avdelningschef vid Socialstyrelsen och regeringens chefläkare.  

Syftet med mötet är att dela kunskap, erfarenheter och lärande exempel om aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor rörande medicin, omvårdnad- och tandvård, under temat ”United for Good Healthcare”, tillsammans för en god vård.

Konkret kretsar mötet kring gemensamma EU- och WHO-initiativ som till exempel den europeiska hälsounionen, arbetet inom EU:s fjärde hälsoprogram, EU:s cancerplan

Dela styrkor och utmaningar

Bland talarna finns bland annat hälso- och sjukvårdsminister Acko Ankarberg, Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, EU-kommissionens biträdande generaldirektör för hälsa och livsmedelssäkerhet John-F Ryan, och Niek Klazinga, chef för OECD:s hälsokvalitetsprogram.

– Förutom att diskutera gemensamma initiativ vill vi ge våra kollegor en god bild av svensk hälso- och sjukvård och tandvård. I det ingår att dela med oss av både styrkor och utmaningar. Vi berättar till exempel om vår modell för kunskapsstyrning, det nationella planeringsstödet (NPS), och hur Sverige arbetar med patientsäkerhet, säger Charlotta George, sakkunnig patientsäkerhet vid Socialstyrelsen och nationell chefsjuksköterska.

Mycket att lära av varandra

Andra punkter som också kommer diskuteras är WHO:s globala strategi för sjuksköterskor och barnmorskor samt hur professionsorganisationer och regeringar kan arbeta tillsammans för bättre hälso- och sjukvård. På agendan finns både gemensamma programpunkter och separata för de tre professionsfunktionerna. Cheftandläkarna kommer bland annat att på egen hand diskutera WHO:s globala plan om oral hälsa.

– Vi är glada över att ha lyckats få till ett gemensamt möte för dessa tre nationella chefsprofessioner i Stockholm. Hälso- och sjukvården och tandvården står inför många liknande utmaningar i Europa. Vi har mycket att lära av varandra, säger Mariana Näslund Bilxt, enhetschef vid Socialstyrelsen och nationell cheftandläkare.

Om rollerna som chefläkare, chefsjuksköterska och cheftandläkare

I varje land inom EU finns det kontaktpersoner inom medicinska frågor, i frågor om omvårdnad, nyföddhetsvård och reproduktiv hälsa samt inom tandvård och tandhälsa. I Sverige finns de tre funktionerna, som ofta förkortas CMO (Chief Medical Officer), CNO (Chief Nurse Officer) och CDO (Chief Dental Officer), hos Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har i uppdrag från regeringen att utse funktionerna i Sverige som idag innehas av avdelningschef Thomas Lindén (CMO), sakkunnig Charlotta George (CNO) och enhetschef Mariana Näslund Blixt (CDO).

Det är respektive ordförandelands uppgift att arrangera ett möte för funktionerna. Även länder utanför EU deltar, såsom Island, Norge, och Schweiz och Storbritannien.

Läs mer om Socialstyrelsens internationella arbete:

Vårt internationella arbete