Flera personer vid ett bord, möte, fokus på en kvinna som pratar.

Språkförmåga i äldreomsorgen – underlag för bedömning och utveckling

Publicerad:
Språkkunskaper och förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt är grundläggande för en trygg och säker äldreomsorg. Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för att underlätta för verksamheter inom äldreomsorgen att bedöma om personalen har tillräcklig språkförmåga för de aktuella arbetsuppgifterna.

Med stödet som underlag kan verksamheterna bedöma arbetstagarens språkförmåga genom att ringa in språknivå eller få syn på kunskapsluckor. Stödet kan också användas som underlag för att ta fram språkutvecklande insatser och åtgärder i syfte att höja språkförmågan.

Stödet tydliggör Socialstyrelsens bedömning av den språkförmåga personalen i äldreomsorgen behöver för att utföra arbetet inom äldreomsorgen med god kvalitet.

Språkförmåga i äldreomsorgen – underlag för bedömning och utveckling

  • Stödet kan användas på olika sätt beroende på lokala förutsättningar och behov.
  • Stödet ger verksamheterna vägledning i att bedöma språkförmågan.
  • Stödet kan användas som underlag för arbete med språkutveckling.

Stödet riktar sig främst till chefer, HR-avdelningar och verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen.

Läs mer om vårt arbete för att stödja hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten på sidan Äldre