Äldre man och kvinna från hemtjänst skrattar tillsammans.

Stöd för ny personal inom vård och omsorg

Publicerad:
Sommaren är på väg och ny personal behöver introduceras för arbete inom vård och omsorg. Socialstyrelsen erbjuder webbkurser som är kostnadsfria och som kan komplettera annan utbildning.

Introduktionskursen riktar sig främst till personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård, i såväl kommunala som privata verksamheter. Den ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorgen, men kan också vara ett stöd för dem som vill fräscha upp sina kunskaper.

Kursen består av moduler och det är möjligt att välja att gå igenom alla moduler eller bara vissa. Utbildningen tar ca en halv dag att utföra. Du behöver logga in på Socialstyrelsens utbildningsportal för att få intyg efter avslutad kurs.

Introduktion till arbete i vård och omsorg – Utbildningsportalen

Basala hygienrutiner – webbutbildning för all personal

Att hindra smitta är grundläggande i allt arbete inom vård och omsorg. För att underlätta för såväl medarbetare som chefer att förstå och följa de basala hygienrutinerna finns kostnadsfria utbildningar. Det är korta webbaserade kurser som ger en introduktion respektive stöd för systematiskt arbete kring att förebygga smitta.

Utbildningen i basala hygienrutiner är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Utbildningen är utformad för att kunna användas i det dagliga arbetet. Den tar cirka en timme och kan användas enskilt eller i grupp. Den är kostnadsfri och kan nås via Socialstyrelsens utbildningsportal.

Basala hygienrutiner i vård och omsorg – Utbildningsportalen

Stöd till dig som är chef

Att förebygga och förhindra smitta är en viktig del av socialtjänstens verksamheter. Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning som stödjer chefer i att följa och följa upp reglerna för detta arbete. Utbildningen riktar sig till chefer inom verksamheter enligt Socialtjänstlagen (SoL): hemtjänst i ordinärt boenden, särskilda boenden för äldre och bostad med särskild service för vuxna. Den riktar sig även till följande verksamheter enligt Lag om Särskilt Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS): bostad med särskild service för barn eller ungdomar och bostad med särskild service enligt LSS för vuxna.

Utbildningen gäller såväl kommunala som privata verksamheter. Den är webbaserad, kostnadsfri och tar cirka 45 minuter att gå igenom. Du behöver logga in på Socialstyrelsens utbildningsportal för att ta del av utbildningen.

Förebygga och förhindra smitta – för chefer i vård och omsorg – Utbildningsportalen