En vuxen person går på en gata och håller två barn i handen

Stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn med skyddade personuppgifter

Publicerad:
En ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten visar att kvinnors och barns hela livssituation försvåras av att leva med skyddade personuppgifter och att de behöver få bättre stöd och hjälp från myndigheter. Socialstyrelsen har bland annat handböcker och föreskrifter för att stödja socialtjänsten och hälso- och sjukvården med dessa frågor.

I en ny rapport beskriver Jämställdhetsmyndigheten en svår livssituation för våldsutsatta kvinnor och barn med skyddade personuppgifter. Rapporten visar även att brister i rutiner gör att personuppgifter kan röjas. Dessa kvinnor behöver få ett bättre stöd och skydd från myndigheterna, och barnens rättigheter och behov behöver stärkas och tillvaratas i högre grad.

– För kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter är det väsentligt att identiteten inte blir avslöjad. Personer som har skyddade personuppgifter kan drabbas av allvarliga problem om socialtjänsten eller sjukvården av misstag lämnar ut uppgifterna, säger Lotta Nybergh, kontaktperson inom området våld och förtryck på Socialstyrelsen.

Viktigt med kunskap om handläggning och hantering av skyddade personuppgifter

För att undvika misstag som riskerar att röja skyddade personuppgifter behövs mer kunskap. Du som arbetar inom socialtjänsten behöver bland annat ha koll på de olika formerna av skyddade personuppgifter och hur man ansöker om att få skyddade personuppgifter. Du behöver också ha kunskap om de krav som ställs på kommunens egen handläggning och hantering av information som rör skyddade personuppgifter.

– Inom kommunen behöver det finnas en beredskap att möta våldsutsatta och deras barn som lever med skyddade personuppgifter. Arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld behöver präglas av ett säkerhetstänkande, bland annat i hanteringen av handlingar så att exempelvis inte sekretessbelagda uppgifter kommer ut. Det kan bland annat handla om att ha checklistor för säkerhetsåtgärder eller att ha särskilda tekniska lösningar i dokumentationssystemen, säger Lotta Nybergh.

Även du som arbetar inom hälso- och sjukvården och tandvården behöver ha kunskap om skyddade personuppgifter och om aktuella rutiner för journalföring.