Illustration av människor av människor som befinner sig på en öppen plats.

”Vi behöver satsa på tidiga och samordnade insatser till barn och unga, kunskapen finns”

Publicerad:
Att barn och unga som behöver stöd från flera verksamheter ska få tidiga och samordnade insatser har varit utgångspunkten för en gemensam satsning som Socialstyrelsen och Skolverket bedrivit de senaste sex åren. En rad framgångsfaktorer för en fungerande samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst har identifierats under arbetets gång. Nu ska erfarenheterna delas.

– Alla vinner på att en negativ utveckling hos barn och unga vänds så tidigt som möjligt. Ser man till forskning så har tidiga insatser positiva effekter både för individer och samhällsekonomin, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

– Vi behöver satsa på tidiga och samordnade insatser till barn och unga, kunskapen finns, nu måste vi tillsammans se till att den används, säger Olivia Wigzell.

Tidiga och samordnade insatser (TSI) handlar om att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. För det krävs en förbättrad och utvecklad samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst. TSI är inte en viss metod, utan bygger på att verksamheterna har en gemensam struktur.

Nationell satsning på TSI

Socialstyrelsen och Skolverket arbetar gemensamt för utvecklingen av TSI, och har de senaste sex åren bedrivit en satsning där vi följt ett 40-tal utvecklingsarbeten som har fokus på TSI. Cirka 90 kommuner och 16 regioner ingår i den nationella satsningen, från Övertorneå i norr till Ystad i söder. Under arbetets gång har en rad framgångsfaktorer för en fungerande samverkan med tidiga insatser identifierats. Dessa faktorer är viktiga att ha kunskap om för att arbetet ska bli långsiktigt och stabilt.

Framgångsfaktorer

 • Prioritera det förebyggande arbetet.
 • Kartlägg och enas om hur problembilden ser ut lokalt eller regionalt.
 • Förankra arbetet politiskt.
 • Förstå varandras uppdrag och bygg tillit.
 • Samordna strukturen i det förebyggande respektive brottsförebyggande arbetet.
 • Inrätta tvärprofessionella team.
 • Involvera barn, unga och vårdnadshavare.
 • Gå stegvis fram och följ upp, innan arbetet skalas upp.
 • Inför samma modell i alla kommuner i ett län.
 • Följ upp resultatet för barn och unga!

Socialstyrelsens och Skolverkets satsning avslutas under 2023 och nu ska framgångsfaktorerna och andra erfarenheter från arbetet delas på olika sätt.

– Vikten av att möta barn och familjer tidigt, tänka helhet och erbjuda lättare insatser i tid har aldrig varit så aktuellt som just nu. Därför behöver vi alla hjälpas åt att sprida erfarenheterna och driva på för att det här arbetet blir verklighet, säger Kjerstin Bergman, projektledare på Socialstyrelsen.

TSI-boken

I TSI-boken har vi samlat erfarenheter från utvecklingsarbeten i omkring 90 kommuner och 16 regioner åren 2017−2023. Boken är avsedd att ge ett nära och praktiskt stöd till er som vill starta eller förbättra ett pågående arbete med att erbjuda barn och unga tidiga och samordnade insatser.

Tidiga och samordnade insatser på Kunskapsguiden

På Kunskapsguiden hittar du information från TSI-satsningen, som film, webbinarier och erfarenheter.

TSI-konferens

Den 10 oktober hölls en nationell konferens där erfarenheterna delades. Samtliga seminarier spelades in och kommer att bli tillgängliga inom kort. 

Erfarenheterna kommer också att delas vid flera andra kommande konferenser och webbinarier under 2023 och 2024.