Sjukvårdspersonal diskuterar

Viktigt med rättssäker handläggning av skyddad yrkestitel

Publicerad:
Den 1 juli blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Sedan dess måste man ha ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln. Intresset för att ansöka har varit stort, och hittills har redan över 45 000 ansökningar kommit in. ”Socialstyrelsen arbetar för att besluten ska fattas på ett rättssäkert sätt så snabbt som möjligt”, säger Zara Warglo, avdelningschef.

Undersköterska är Sveriges största yrkesgrupp, ca 180 000 personer arbetade som undersköterskor när titeln blev skyddad den 1 juli i år. Titeln skyddas för att höja kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen. Målet är att man som patient, brukare och anhörig ska vara trygg med att den som får använda titeln undersköterska har den kompetens som krävs.

Intresset för att ansöka om den skyddade yrkestiteln har varit stort. Bara under de första 36 timmarna efter att ansökan öppnade, tog Socialstyrelsen emot cirka 10 000 ansökningar via den digitala ansökningstjänsten. Det är lika många som alla svenska legitimationsärenden (exempelvis ansökan för läkar- eller sjuksköterskelegitimation) myndigheten tar emot under ett år.

– Vi är glada för det stora intresset. Att det skulle bli ett stort inflöde av ansökningar från start var väntat, säger Zara Warglo, avdelningschef på avdelningen för behörighet och statsbidrag. Under de första åtta veckorna har vi hanterat och tagit beslut i nära en fjärdedel av alla inkomna ärenden.

Socialstyrelsen har inom ramen för den tilldelade budgeten rekryterat ett 70-tal nya medarbetare för det här uppdraget. Eftersom det är en helt ny lagstiftning har handläggningen tagit lite längre tid i början, vilket också var väntat.

– Vartefter nya rutiner och praxis växer fram kan vi öka antalet beslut. Förra veckan tog vi till exempel beslut i nästan 2 000 ärenden, men det kan såklart variera från vecka till vecka, fortsätter Zara Warglo. 

Komplexa ärenden tar längre tid

Det är stor variation i underlagen som Socialstyrelsen får in med ansökningarna. Vissa ärenden går snabbare att besluta om, medan andra är mer komplexa och kan ta längre tid. Det kan exempelvis handla om att myndigheten behöver be om komplettering för att någon handling saknas. Det är viktigt att bedömningarna av sökandes kompetens och kunskap är likvärdiga, oavsett om de har gått en eller flera utbildningar eller utbildat sig på 1970-talet eller på 2020-talet.

– Vi jobbar för fullt med att pröva ansökningar, men vi förstår att väntan kan vara jobbig för den vars beslut dröjer. Samtidigt är det viktigt att besluten fattas på ett rättssäkert och korrekt sätt, så att yrkesbeviset får den betydelse för kvalitet och patientsäkerhet inom vården och omsorgen som är det är tänkt att bidra till. Eftersom rätten att använda den skyddade yrkestiteln inte kan återkallas när du väl har fått den, vilar ansvaret tungt på oss att besluten fattas på rätt grunder.

Tillsvidareanställda får använda titeln i tio år – även om man byter jobb

Den som var tillsvidareanställd med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i tio år utan bevis. Det här gäller även om man byter arbetsplats eller anställningsform (till exempel blir timanställd) under den tioåriga övergångsperioden. Den som var tillsvidareanställd med en titel som innehöll ordet undersköterska när reglerna trädde i kraft, exempelvis specialistundersköterska, omfattas också av den här övergångsregeln.

Den enda arbetsuppgiften som kräver att man antingen har ett bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor, eller att man omfattas av övergångsregeln och därför får använda titeln utan bevis, är att vara fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Fakta

  • Socialstyrelsens uppdrag är att handlägga ansökningar, fatta beslut i ärenden och utfärda bevis till dem som uppfyller kraven för att få den skyddade yrkestiteln. Anställningsform och lön är frågor mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  • Den som var tillsvidareanställd med titeln undersköterska när reglerna trädde i kraft den 1 juli 2023, omfattas av en tioårig övergångsregel. Den gör det möjligt fortsätta använda titeln undersköterska i tio år utan bevis. Det innebär att man har på sig till våren 2033 att ansöka om beviset.
  • En skyddad yrkestitel är inte samma sak som en legitimation. Rätten att använda yrkestiteln kan inte begränsas eller återkallas som till exempel en läkarlegitimation kan. En skyddad yrkestitel kan endast återkallas i mycket speciella fall, till exempel om en undersköterska fått sitt bevis med hjälp av oriktiga eller vilseledande uppgifter.