Anmäl dig till donationsregistret

I donationsregistret kan du anmäla din inställning till att donera organ och vävnader efter din död. Alla kan anmäla sig oavsett ålder, sjukdomar och levnadsvanor.

Donationsregistret

Här kan du anmäla ett ja eller nej till donation. Du kan även ändra din anmälan eller ta bort tidigare gjord anmälan

Du kan också kontrollera, ändra eller ta bort en tidigare anmälan. Det är din senaste anmälan till donationsregistret som gäller. Du som är vårdnadshavare kan anmäla ditt barn utan bank-id.

För att anmäla dig i donationsregistret behöver du vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer. Har du till exempel ett samordningsnummer kan du inte anmäla dig.

Det finns många som har ett donationskort. Donationsregistret är digitalt och om det skulle bli aktuellt med donation tittar vårdpersonalen alltid i registret. Därför är det bra om du anmäler dig till registret oavsett om du har ett kort eller inte. Donationskorten gäller fortfarande, även om de inte längre finns att beställa.

Berätta även för dina närstående om din inställning.

Detta tar du ställning till

I donationsregistret anmäler du om du vill säga ja eller nej till att donera dina organ och vävnader för transplantation, eller annat medicinskt ändamål efter döden. Du kan också göra undantag om det är något organ eller någon vävnad du inte vill donera.

Här kan du läsa mer om donation och transplantation och vad du tar ställning till.

Anmäla barn

Barn som fyllt 15 år kan själva anmäla sig till donationsregistret. Förälder eller vårdnadshavare kan anmäla barn upp till 15 år till donationsregistret. Observera att denna anmälan enbart kan göras utan bank-id.

Byte av namn eller adress

Om du har bytt namn eller adress behöver du inte själv lämna dina nya uppgifter till donationsregistret. Registret uppdateras automatiskt två gånger per år mot Skatteverkets folkbokföringsregister.

Sekretess

Alla uppgifter som finns i donationsregistret är sekretessbelagda. Det betyder att de som hanterar uppgifter i registret har tystnadsplikt och reglerna kring vem som får tillgång till registret är restriktiva. Socialstyrelsen kan därför inte lämna ut information om din anmälan i donationsregistret per telefon eller mejl. Du kan själv kontrollera dina uppgifter i donationsregistret genom att logga in med bank-id.

Fakta om donationsregistret

  • År 2022 var drygt 1,8 miljoner anmälda till registret och det blir fler varje dag.
  • Av dessa 1,8 miljoner är cirka 80 procent positivt inställda till donation. Under 2022 har antalet positiva ökat med drygt 55 000.
  • År 2022 var den äldsta organdonatorn 88 år.

Telefontider

Mellan 17 juni och 18 augusti har vi ändrade telefontider

Vi nås på telefon 075-247 30 00

Onsdagar 09.00–10.00

Telefonen är stängd dag före helgdag och helgdag.

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: