Kvartals- och årsstatistik över anmälningar till donationsregistret

Här hittar du statistik om antalet anmälningar som rör ställningstagande till organ- och vävnadsdonation baserad på donationsregistret. Längst ner finns statistik över det totala antalet anmälningar per år sedan 2011.

Första kvartalet 2022

Figuren nedan innehåller statistik från donationsregistret i form av sifferuppgifter från antalet inkomna anmälningar uppdelat på

  • län
  • kvartal.

Sifferuppgifterna för antalet anmälningar avser: ja och nej till donation samt avregistrering ur registret (*).

Andra kvartalet 2022

donation-kvartal-2-2022.png

Anmälningar till donationsregistret sedan 2011

Figuren nedan visar det totala antalet anmälningar per år under de senaste 10 åren.

donation_arsstatistik_2011-2021.jpg

Under 2021 anmälde cirka 97 % ja till donation och cirka 3 % anmälde nej till donation. Fördelning av antalet anmälningar per kön är 67 % kvinnor och 33 % män.

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: