Anmälningar Donationsveckan 2021

På den här sidan kan du se hur många som har registrerat sitt ställningstagande i donationsregistret under Donationsveckan den 8–14 november 2021. Vi visar även antalet anmälningar per dag samt antalet anmälningar per län.

Siffran nedan visar totala antalet personer med registrerat ställningstagande i donationsregistret till och med den 14 november 2021.

Antal personer med registrerat ställningstagande i donationsregistret 

Fotnot: Totalsiffran inkluderar endast registreringar med bank-id.

Diagrammet nedan visar totalt antal anmälningar till donationsregistret som skett per dag under Donationsveckan 2021, det vill säga antalet ja eller nej till donation samt antalet avregistreringar. Under en vecka utan extra informationsinsatser inkommer cirka 400–800 anmälningar i donationsregistret.

Antal anmälningar till donationsregistret per dag 2021

Antal anmälningar till donationsregistret per dag

Diagrammet nedan visar antalet anmälningar per län fram till och med den 14 november 2021.

Antal anmälningar till donationsregistret per län 2021

Tidsperiod: Vecka 45 år 2021, Donationsveckan

Anmälningar per län

Fotnot: Adress saknas* avser inkomna anmälningar där adress saknas på grund av skyddad identitet eller att person flyttat ut från Sverige.

Siffrorna hämtades 2021-11-15 kl 11:25

Senast uppdaterad:
Publicerad: