Statistik om donationsregistret

Här hittar du statistik om antalet anmälningar som rör ställningstagande till organ- och vävnadsdonation. Statistiken är baserad på donationsregistret.

Totalt antal anmälningar

Här kan du se hur många som har registrerat sitt ställningstagande i donationsregistret, både för hela landet och per län. Statistiken uppdateras varje natt.

Donationsregistret

Siffran visar totala antalet personer med registrerat ställningstagande i donationsregistret till och med det datum som anges.

19 juni 2024

Personer i donationsregistret

1 895 106

Av de cirka 1,9 miljoner svenskar som anmält sitt ställningstagande i donationsregistret är cirka 80 procent positivt inställda till att donera. 

Anmälningar per dag

Linjediagrammet visar totalt antal anmälningar till donationsregistret som skett per dag, det vill säga antalet ja eller nej till donation samt antalet avregistreringar.

Anmälningar per län

Stapeldiagrammet visar totalt antal anmälningar till donationsregistret senaste veckan och föregående vecka per län.

Kvartalsstatistik 2024

Figurerna nedan innehåller statistik från donationsregistret i form av sifferuppgifter från antalet inkomna anmälningar uppdelat på

  • län
  • kvartal.

Sifferuppgifterna för antalet anmälningar avser: ja och nej till donation samt avregistrering ur registret.

Första kvartalet 2024

donation-kvartal-1-2024.png

Anmälningar sedan 2014

Figuren nedan visar det totala antalet anmälningar per år under de senaste 10 åren.

donation_arsstatistik_2014-2023.png

Av de drygt 1,9 miljoner personer som anmält sitt ställningstagande i donationsregistret är cirka 80 procent positivt inställda till att donera. Fördelningen per kön är 60 procent kvinnor och 40 procent män.

Anmälningar Donationsveckan 2023

Under Donationsveckan den 6–12 november 2023 registrerade 6 097 personer sitt ställningstagande i donationsregistret. I graferna ovan kan du se hur många som registrerade sig per dag under veckan.

Kontakt

Nationellt Donationscentrum
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: