Förordnande som sakkunnig läkare till allmän förvaltningsdomstol inom LPT/LRV-mål

Socialstyrelsen förordnar sakkunniga läkare att bistå allmänna förvaltningsdomstolar. Den sakkunniga läkarens uppgift är att tillföra förvaltningsrätten sakkunskap i psykiatrifrågor. Du ansöker om förordnande genom att skicka en intresseanmälan till Socialstyrelsen via e-post.

Socialstyrelsen förordnar sakkunniga läkare att bistå allmänna förvaltningsdomstolar enligt 15 och 17 § i förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Den som förordnas som sakkunnig läkare ska kunna bistå i mål enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Vad innebär ett förordnande som sakkunnig läkare?

Den sakkunniga läkarens uppgift är att tillföra förvaltningsrätten sakkunskap i psykiatrifrågor. Vid behov ska förvaltningsrätterna i mål enligt LPT (och i vissa fall i mål enligt LRV) höra den sakkunniga läkaren vid en muntlig förhandling. Vid förhandlingen får den sakkunniga ställa frågor till chefsöverläkaren och patienten, för att få upplysningar om omständigheter som är av betydelse för hens uppgift (37 § 2 LPT).

Förvaltningsdomstolarna tilldelar och utformar uppdraget samt utför jävsprövning inför varje mål. De kan även begära in referenser. Domstolarna bestämmer även ersättningsnivåerna.

Socialstyrelsen kontrollerar regelbundet att den sakkunnige har giltig legitimation.

Hur länge gäller förordnandet?

En förordnandeperiod är fyra år och gäller i hela landet. Den sakkunnige som så önskar, kan ges möjlighet att få förlängt förordnande, som längst till 31 januari det år som hen fyller 71 år. 

Vem kan ansöka?

Som sakkunnig läkare förordnas en specialistkompetent läkare inom någon gren av psykiatrin med flerårig erfarenhet av att fullgöra uppgifter motsvarande dem som ankommer på chefsöverläkare enligt LPT och LRV.

Den sakkunniga läkaren ska ha relevant yrkeskunskap, vara aktiv inom sitt yrke samt ha gedigna kunskaper och bred erfarenhet inom psykiatrin. Det är därför nödvändigt att det finns en aktuell anknytning till yrkesverksamhet, helt eller delvis. 

Ansök genom att skicka en intresseanmälan

Du ansöker hos Socialstyrelsen genom att skicka en intresseanmälan om att bli förordnad sakkunnig läkare tillsammans med ett aktuellt cv. Skicka ansökan via e-post till: birgitta.kvist@socialstyrelsen.se.

Vad händer efter ansökan?

Socialstyrelsen bedömer ansökan och fattar beslut. Du får besked via e-post, när vi har fattat beslut. Om du blir förordnad får du ett digitalt dokument (pdf) som bekräftar förordnandet.

Publicerad: