Socialtjänst

Här hittar du samlad information om det som är mest aktuellt inom socialtjänst.

Barn och unga som begår brott

Ta del av information om insatser och stöd som minskar risken att barn och unga hamnar i kriminalitet.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Här kan du läsa mer om lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Barn och unga i socialtjänsten

Här kan du läsa om vårt arbete med barn och unga i socialtjänsten.

Handböcker

Handböcker finns för att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller inom ett visst område.