Ansökan om import av frysta spermier

Här hittar du information om ansökan om tillstånd till import av frysta spermier.

Enligt 6 kap. 7 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. framgår att frysta spermier inte får föras in i landet utan Socialstyrelsens tillstånd.

Ansök om tillstånd till import av frysta spermier

Ansökan ska vara skriftlig.

I ansökan anges vad syftet med införseln av frysta spermier är, vem donatorn är och kontaktuppgifter till denne, samt om donatorn samtycker till åtgärden. Ansökan dateras och undertecknas.

Skicka ansökan till

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Senast uppdaterad:
Publicerad: