Europeisk och nordisk arresteringsorder

Här hittar du information om begäran om europeisk eller nordisk arresteringsorder.
Kriminalvården tar den 1 mars 2024 över ansvaret att begära en europeisk eller nordisk arresteringsorder för verkställighet av rättspsykiatrisk vård.
 
Fram till dess har Socialstyrelsen ansvaret. Socialstyrelsen kommer fortsatt ansvara för de ärenden som påbörjades innan den 1 mars 2024. 

Vill du göra en begäran om en europeisk eller nordisk arresteringsorder?

Till och med den 29 februari: Kontakta Socialstyrelsen genom SOS Alarm.

Från och med den 1 mars: Mejla Kriminalvården på hk@kriminalvarden.se

Förändringen av ansvar framgår av nya lydelser av 4 § förordningen (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och 4 § förordningen (2012:566) om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder.
Senast uppdaterad:
Publicerad: