Möjligheten att anmäla intresse för försäljning av materiel via Socialstyrelsens webbformulär har upphört

Den 1 juni upphörde möjligheten att anmäla sitt intresse för försäljning av materiel och utrustning till hälso- och sjukvården för företag via Socialstyrelsens webbformulär.

Socialstyrelsen bedömer att de inköps- och logistiksystem som har upparbetats under hanteringen av covid-19 är tillräckligt robusta för att tillgodose hälso- och sjulvårdens behov av utrustning.

Vi tackar för det stora engagemanget som företag har visat för att gemensamt hitta lösningar på akuta materielbrister.

Senast uppdaterad:
Publicerad: