Information om covid-19 till personal i kommunal hälso- och sjukvård

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Däremot är det fortfarande en anmälningspliktig sjukdom. För dig som arbetar inom vård och omsorg är det viktigt att hålla i det smittförebyggande arbetet.

Det här gäller nu

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Det fortsätter dock att vara en anmälningspliktig sjukdom. 

Läs mer om anmälningspliktiga sjukdomar och vad det innebär hos Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande testning för covid-19

  • Patienter och omsorgstagare med symtom som kan vara covid-19 rekommenderas i vissa fall att testas.
  • Testning kan också vara aktuellt i samband med smittspårning enligt regionala riktlinjer.

Läs mer om testning för covid-19 hos Folkhälsomyndigheten

Regionala anpassningar

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan användas som ett komplement till gällande föreskrifter och regionalt och lokalt utarbetade riktlinjer där du arbetar. Vårdgivare och huvudmän ansvarar också för att verksamheterna har goda hygienrutiner och inför extra skyddsåtgärder vid behov, för att förhindra smitta.

Information om covid-19 för personal i vård och omsorg hos Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har inte någon generell rekommendation för vård- och omsorgspersonal om vaccination mot covid-19. Däremot finns rekommendationer om påfyllnadsdoser för personer över 50 år, samt för yngre personer som tillhör någon riskgrupp.

Vaccinet skyddar enligt Folkhälsomyndigheten mot allvarlig sjukdom och död.

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för vaccination mot covid-19

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Viktigt att arbeta smittförebyggande

Här hittar du grundläggande regler och stöd för att arbeta smittförebyggande i vård och omsorg:

Kunskapsstöd och utbildningar 

Många kunskapsstöd och utbildningar som tagits fram under pandemin är fortfarande relevanta för verksamheternas arbete.

  • Webbutbildning i basala hygienrutiner, som är speciellt anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen.
  • Stöd i arbetet med basala hygienrutiner (pdf)
  • Introduktionspaket för ny personal som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter.

Introduktion till arbete i vård och omsorg

På Kunskapsguiden hittar du fler stöd för att hindra smitta inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Patientsäkerhet

Socialstyrelsen har samlat information, kunskapsstöd och vägledningar inom patientsäkerhet. Stödet vänder sig till medarbetare brett inom hälso- och sjukvården.

Samlat stöd för patientsäkerhet

Handlingsplan för ökad patientsäkerhet (pdf)

Svar på vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om kommunal hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad:
Publicerad: