Hälso- och sjukvård

Här hittar du samlad information och det mest aktuella inom hälso- och sjukvård.

Till hälso- och sjukvården: nya gränser för riskbruk av alkohol

Socialstyrelsen har uppdaterat gränserna för riskbruk av alkohol. Hälso- och sjukvården bör ge stöd till personer med riskbruk.

Vi skapar en robust och flexibel beredskap tillsammans

Här hittar du stöd för att planera, öva och bedöma kapaciteten inom vård och omsorg.  

Donationsregistret

Gör din vilja känd, anmäl dig till donationsregistret.