Barn och unga med adhd och autism – hur ger vi tillsammans rätt vård och stöd i rätt tid?

Seminarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  30 nov - 2022
Tid  08:30 - 09:30
Välkommen till frukostseminariet som sätter fokus på rätt vård och stöd till barn och unga med adhd och autism så att de kan må och fungera bättre.
Gå till eventsida

Hur kan vi: myndigheter, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan arbeta mer tillsammans för att förebygga de problem som kan uppkomma senare i livet; socialt, psykiskt och fysiskt? Hur jobbar vi tillsammans för att fler ska få rätt vård och stöd i tid?

Medverkande:

Helene Fägerblad, rådgivare och talesperson, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Gunilla Granholm, leg psykolog, specialist i neuropsykologi, BUP Skåne samt ordförande nationella arbetsgruppen adhd, NPO Psykisk Hälsa
Madeleine Ardbo, biträdande verksamhetschef, patientsäkerhetsöverläkare samt specialist sakkunnig i barn och ungdomspsykiatri, Region Stockholm Gotland
Sofia von Malortie, Gruppledare Nationella riktlinjer, avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
Thomas Lindén, avdelningschef kunskapsstyrning hälso- och sjukvården Socialstyrelsen

Panelen uppdateras löpande.

Moderator

Ylva Carlheim Gyllensköld, kommunikationsavdelningen, Socialstyrelsen

Målgrupper:

• beslutsfattare inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, skolan, elevhälsan och fritidsverksamhet
• profession inom BUP, öppen och sluten psykiatrin
• profession inom hälso-och sjukvården, socialtjänsten, skolan, elevhälsan, fritidsverksamhet
• intresseorganisationer
• närstående
• brottsförebyggande myndigheter