Bättre hälsa för placerade barn och unga – hur kan vi stärka arbetet inom sociala barn- och ungdomsvården?

Webbinarium

Kostnadsfritt
1 sep - 2023
08:30 - 10:00
Placerade barn och unga är en utsatt grupp. Barn och unga som befinner sig i social dygnsvård har fler hälsoproblem och större behov av hälso- och sjukvård än andra jämnåriga. Placerade barn har också sämre munhälsa och besöker tandvården mer sällan. Socialstyrelsen bjuder in till ett webbinarium om hur socialtjänsten och personal på HVB och stödboenden kan verka för att placerade barn och unga ska få bättre hälsa.

Program

  • Vad visar forskningen om placerade barn och ungas hälsa? Anders Hjern, barnläkare, professor i social epidemiologi för barn och ungdomar, Karolinska institutet, delar med sig av insikter från sitt arbete.

  • Vad vet vi om placerade barn och ungas munhälsa? Álfheidur Astvaldsdóttir odontologiskt sakkunnig på Socialstyrelsen, berättar.

  • Vem har ansvar för vad? Elin Karlsson, jurist på Socialstyrelsen berättar översiktligt om regelverket som rör placerade barn och ungas hälsa.

  • Eva Agåker, utredare på Socialstyrelsen, berättar om det stöd som Socialstyrelsen har tagit fram till hjälp för socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens och tandvårdens samverkan.

  • Skurups kommun berättar om hur de arbetar med placerade barns och ungas hälsa.

  • VoB Syd - ett offentligägt företag som bland annat bedriver HVB och stödboenden - berättar om hur man arbetar med att ge stöd till placerade barn och unga vad gäller deras hälsa.

Målgrupp     

Webbinariet vänder sig främst till:

  • Personal inom socialtjänst som arbetar med barn och unga i samhällsvård.

  • Personal inom HVB, stödboende, SiS som möter placerade barn och unga i sitt arbete.

Anmälan

Du behöver inte anmäla dig för att delta på webbinariet. Sändningen startar kl. 08.30 och du kan då se webbinariet på denna länk. Notera gärna länken i din kalender redan nu.

Se webbinariet i efterhand

Bättre hälsa för placerade barn och unga – hur kan vi stärka arbetet inom sociala barn- och ungdomsvården?