Digital arena för lärande och erfarenhetsutbyte om fysisk aktivitet på recept, FaR

Digital arena för lärande och erfarenhetsutbyte om fysisk aktivitet på recept

Kostnadsfritt
23 okt - 2023
13:00 - 15:00
Välkomna till en digital arena för lärande och erfarenhetsutbyte som tar sin utgångspunkt i arbetet med fysisk aktivitet på recept, FaR, och hur statsbidrag kan användas i arbetet. Träffen sker på Teams. Anmäl dig längre ned på sidan senast den 19 oktober.

Socialstyrelsen och andra myndigheter har ett gemensamt uppdrag att stödja ökad förskrivning av FaR. Vi ska även främja ökad följsamhet till förskrivna FaR. Detta erfarenhetsutbyte är en del i arbetet.

Målgrupp

Erfarenhetsutbytet riktar sig till dig som arbetar strategiskt på olika nivåer med FaR-frågor, till exempel som chef eller samordnare.

Program

  • Övergripande information om Socialstyrelsens uppdrag om FaR
  • Information om statsbidrag kopplat till FaR
  • Yrkesföreningen för fysisk aktivitet, YFA, presenterar nya eFYSS
  • Utbyte av erfarenheter i mindre grupper om användningen av statsbidrag

Statsbidrag

Information om statsbidraget, om dess förutsättningar och om hur bidraget ska återrapporteras. Du har möjlighet att ställa frågor.

Mer om statsbidraget för fysisk aktivitet på recept

eFYSS - ett kliniskt verktyg vid förskrivning av FaR

Ing-Mari Dohrn, docent vid Karolinska institutet och en av de redaktörerna för eFYSS, presenterar nya eFYSS, ett digitalt kunskaps- och beslutsstöd som kan användas vid rådgivning om FaR.

Du får en praktisk introduktion till webbsidan, veta mer om den vetenskapliga bakgrunden till rekommendationerna och höra om tankarna kring fortsatt utveckling. Vi diskuterar hur eFYSS kan integreras i nuvarande verksamheter.

eFYSS är framtaget av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, i samarbete med Region Stockholm.

Anmäl dig

Anmäl dig med hjälp av denna länk senast den 19 oktober

Du får en Teams-länk via e-post några dagar innan erfarenhetsutbytet startar.