Se i efterhand: Digital kick-off för konferenser om arbetet mot våld i nära relationer

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  14 dec - 2023
Tid  09:00 - 10:30
Våld i nära relationer är fortsatt ett av våra största samhällsproblem. Det har gått tio år sedan Socialstyrelsens första föreskrift om våld i nära relationer – och i december 2023 bjöd vi in till regionala konferenser för att både blicka bakåt och framåt.

Upptäcker vi våld i nära relationer oftare idag än för tio år sedan? Vilka utmaningar ser beslutsfattare och profession när det gäller att implementera arbetet på lokal nivå – utifrån föreskriftens olika delar?

Vi har kunskap om hur vi ska arbeta för att stötta och ge skydd till våldsutsatta, men ändå kan det ibland kännas svårt och motigt. Därför samlas vi nu för att arbeta vidare med hur vi gör teori till verklighet, och för att se hur vi kan hjälpa varandra i det fortsatta arbetet.

För vem: Alla som arbetar i socialtjänsten eller hälso- och sjukvården och berörs av arbetet mot våld.

Se i efterhand: Digital kickoff för konferensen

Startskottet för konferensen skedde den 14 december 2023 genom en digital kickoff. 

Syntolkad inspelning

Inspelning utan syntolkning