Fallpreventivt arbetssätt - Välkommen på webbinarium

Webbinarium

Datum  4 okt - 2022
Tid  15:00 - 16:00
Fallolyckor orsakar mycket lidande för dem som faller, både fysiskt och känslomässigt. Varje år orsakar fallolyckor omkring 70 000 sjukhusinläggningar. Risken att falla ökar med stigande ålder. Men det finns åtgärder för att minska risken för fall och fallolyckor, som även kan vara kostnadseffektiva.

Ur innehållet

  • Fallprevention och hälsoekonomi, en analys som visar att införandet av fallpreventiva åtgärder för äldre kan vara kostnadsbesparande för kommuner och regioner.
  • Att tydliggöra vinsterna med fallförebyggande arbete, ur ett kommunperspektiv, kan vara utmanande. I Falu kommun har man genom strukturerade uppföljningar kunnat tydliggöra hälsoekonomiska vinster för ledning och politik. Det har lett till en fortsatt satsning på det uppsökande och fallförebyggande arbetet.
  • Socialstyrelsens webbutbildningar, nu med uppdaterat studiematerial och arbetshäfte med språkstöd, samt annat stöd att använda i implementering av fallpreventivt arbetssätt.

Inbjudan vänder sig främst till dig som arbetar som chef eller verksamhetsutvecklare inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och funktionshindersomsorgen, men alla intresserade är välkomna!

Anmälan

Ingen anmälan behövs, men begränsat antal platser – först till kvarn gäller. Anslut via denna länk: https://play.quickchannel.com/play/y57vv3d 

Webbinariet kommer att gå att se i efterhand.

Medverkande

Hanna Nordlund, Carin Bergström och Åsa Isacsson, utredare Socialstyrelsen.

Ulrika Hellmo, seniorvägledare och Sara Lundgren, verksamhetsutvecklare, Omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun.

Moderator: Åsa Isacsson, webbpedagog/utredare Socialstyrelsen.

Kontakt

Carin Bergström, carin.bergstrom@socialstyrelsen.se

Åsa Isacsson, asa.isacsson@socialstyrelsen.se