Hur kan vi samverka mer effektivt för att förebygga brott bland barn och unga?

Konferens

Kostnadsfritt
12 dec - 2023
09:00 - 16:00
Effektiv samverkan mellan samhällets aktörer och kunskapsbaserade insatser i rätt tid är förutsättningar för att vi ska lyckas med det brottsförebyggande arbetet. I december arrangerar vi en myndighetsgemensam heldagskonferens för dig som arbetar brottsförebyggande med barn och unga.

Under konferensen samlas olika professioner för att ta del av högaktuell forskning, lyssna till lärande lokala exempel och utbyta erfarenheter med varandra.

Presentationer kommer att ges både i plenum och i valbara parallella seminarier.

Konferensen riktar sig särskilt till dig som är:

  • verksam inom SSPF och/eller SIG

  • brottsförebyggande samordnare eller chef inom socialtjänst, skola, polis eller fritidssektor

  • politiker inom socialtjänst, fritid eller skola.

De myndigheter som tillsammans arrangerar konferensen är Socialstyrelsen, Polisen, Bråttsförebyggande rådet, Skolverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Sveriges kommuner och regioner. 

Klicka här för program och mer information.