Katastrofmedicinskt forum – Välkommen på webbinarium!

Webbinarium

Kostnadsfritt
15 nov - 2022
09:00 - 12:00
Socialstyrelsen bjuder in till ett digitalt möte tisdagen den 15 november 2022 klockan 9.00 – 12.00 för informationsutbyte om hälso- och sjukvårdens beredskap.

På mötet kommer pågående arbete med aktuella regeringsuppdrag om hälso- och sjukvårdens beredskap att diskuteras, däribland arbetet med surge capacity, försörjningsberedskap och utbildning och övning. Vidare kommer Kunskapscentrum inom katastrofmedicin som verkar på uppdrag av Socialstyrelsen att presentera aktuella frågor inom respektive område.

Målgrupp

Den primära målgruppen för webbinariet är aktörer i hälso- och sjukvårdssektorn, men även andra intressenter är välkomna att delta.

Webbinariet kommer att spelas in och distribueras till deltagarna i efterhand. 

Anmälan

Anmälan sker senast den 9 november via denna länk.