Samverkan mellan Bup och habilitering

Webbinarium

Kostnadsfritt
1 dec - 2023
10:00 - 12:00
Hur kan barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, och habiliteringen samverka bättre om barn och ungdomar med autism? Hur kan ansvarsfördelningen tydliggöras och risken för att enskilda faller mellan stolarna minska? Socialstyrelsen arrangerar ett webbinarium för yrkesverksamma där dagens utmaningar diskuteras och goda exempel delas.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatri respektive habilitering

Ur innehållet

  • Presentation från region Skåne och Västra Götalandsregionen

  • Resonemang om aktuella utmaningar när det gäller samverkan mellan Bup och habilitering, samt ansvarsfördelningen mellan verksamheterna

  • Hur ser det ut för ungdomarna som snart är vuxna?

  • Pågående arbeten på Socialstyrelsen

Medverkande

  • Susanne Buchmayer, ordförande, Svensk Förening för Barn- och ungdomspsykiatri

  • Anna Gillberg Gustavsson, Föreningen Habilitering i Sverige

  • Hanna Bastrup, biträdande förbundssekreterare, Autism Sverige

  • Charlotte Olofsson, områdeschef Psykiatri och Habilitering, Region Skåne

  • Magnus Skog och Jenny Linder, verksamhetschefer Bup respektive Barnhabiliteringen, Västra Götalandsregionen

  • Karin Flyckt, Anna Backman, Evelyn Andersson, Louise von Bahr, Socialstyrelsen

Anmälan

Anmäl dig senast den 17 november. Till anmälan.

Vi mejlar dig en länk till sändningen några dagar innan.

Kontakt

Charlotte Nymberg, charlotte.nymberg@socialstyrelsen.se