Tidiga insatser till barn och unga med psykisk ohälsa

Webbinarium

Pris  Kostnadsfritt
Datum  18 jan - 2023
Tid  08:00 - 09:00
Välkommen till ett digitalt frukostseminarium om tidiga samordnade insatser när barn och unga visar tecken på psykisk ohälsa. Vi får både ta del av en specialistläkares kunskap och av exempel från ett utvecklingsarbete om hur man i praktiken kan arbeta för att tidigt uppmärksamma barn och unga.

Seminariet ingår i Skolverkets och Socialstyrelsens satsning på tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI).

Anmälan

Du anmäler dig via denna länk. Sista datum för anmälan är den 16 januari.

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till dig som är chef, strategisk nyckelperson eller som arbetar inom skola/elevhälsa, socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

Tid

Onsdagen den 18 januari 2023 klockan 8.00–9.00. Incheckning via länk 07.45. Konferensen är digital och du får mer information när du har anmält dig.

Program

Socialstyrelsen och Skolverket hälsar välkomna

Hur främjar vi psykiskt välbefinnande bland barn och unga?
Vi får en presentation av utvecklingen av barns och ungas psykiska hälsa, vilket stöd som ungdomarna själva önskar sig och vad verksamheterna kan göra framåt för en mer jämlik hälsa.

Sofia Lindstrand, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, region Östergötland. ST-läkare i Socialmedicin.

Utvecklingsarbetet SAMBU − samverkan kring barn och unga
Mariestads kommun beskriver hur de arbetar i samverkan för att barn och unga ska få tidiga insatser av den aktör (vård, skola eller socialtjänst) som är bäst lämpad. Framgångsfaktorer, erfarenheter och intentioner lyfts fram, både övergripande och specifikt från utvecklingsarbetet.

Medverkande: Stina Wallqvist, samordnare för SAMBU och rektor för Unicaskolan och Margret Josefsson, hälso- och sjukvårdskurator vid vårdcentralen Närhälsan i Västra Götalandsregionen. Peter Åling, samordnare för förebyggande insatser, socialtjänsten i Mariestad.

Frågor från deltagarna via chatt

Avslutning

Seminariet spelas in och en textad version kommer att ligga på sidan om Tidiga och samordnade insatser för barn och unga på skolverket.se och på kunskapsguiden.se.

Kontakt

Frågor om anmälan: Kontakta konferensservice Reachem skolverket@reachem.se

Frågor om innehållet: annika.berggren@skolverket.se eller marianne.segevall@socialstyrelsen.se.

Läs mer om TSI

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga på Kunskapsguiden