Utbildning till stöd för individbaserad systematisk uppföljning inom funktionshinderområdet och äldreomsorg, kopplat till IBIC, hösten 2022

Utbildning

1.500 kr exkl. moms per person
8 sep - 2022
09:00
Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten erbjuder i höst en utbildning i individbaserad systematisk uppföljning för verksamheter inom funktionshinderområdet och äldreomsorg.

I Partnerskapet ingår Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de regionala samverkans- och stödstrukturerna (till exempel kommunförbund eller FoU-enheter).

Kurstillfällen

Digitalt utbildningstillfälle 1: 8 sept. kl. 09:00-12:00
Digitalt utbildningstillfälle 2: 12 sept. kl. 13:00-16:00
Digitalt utbildningstillfälle 3: 8 nov. kl. 09:30-11:00
Digitalt utbildningstillfälle 4: 24 nov. kl. 09:00-11:00
Avslutande utbildningstillfälle på plats i Stockholm: 14 dec. kl. 10:00-16:00

Syfte

Syftet med utbildningen är att fler ska komma igång och arbeta med individbaserad uppföljning för att få kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. Med hjälp av individbaserad systematisk uppföljning kan verksamheter få kunskap om målgrupper, deras behov, stöd och insatser samt resultat.

Målgrupp

Chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, stödfunktioner som till exempel metodstödjare, processledare, verksamhetsutvecklare, systemförvaltare eller andra medarbetare som vill utveckla sin kompetens att stödja och arbeta praktiskt med individbaserad systematisk uppföljning kopplat till IBIC inom äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Utbildningen riktar sig till både myndighetsutövande- och utförande verksamheter inom äldreomsorg och funktionshinderområdet, såväl som till både LSS-verksamheter och socialpsykiatri inom funktionshinderområdet.

Innehåll

Utbildningen består av fyra digitala halvdagsworkshops som innehåller korta introduktioner och arbetspass samt en avslutande heldag på plats i Stockholm.

Deltagande verksamheter erbjuds också ett handledningstillfälle med en av kursledarna mellan utbildningstillfälle två och tre. Utbildningens fokus ligger på att lära genom att göra. Under utbildningen genomför deltagarna en liten, egen uppföljning i sin verksamhet.

En introduktion ges även till individbaserad systematisk uppföljning samt till Socialstyrelsens webbaserade verktyg till stöd för systematisk uppföljning, SU-pilot och Excel som verktyg för uppföljning.

Anmälan

Anmäl er i team. Anmäl er här

Sista dag för intresseanmälan till utbildningen är den 25 augusti. Besked om plats på utbildningen lämnas senast den 29 augusti. Intresseanmälan är bindande.

Mer information

Läs mer om utbildningen i inbjudan från Partnerskapet.

Kontakt

Om du har frågor om utbildningen, kontakta Cecilia Karlström: cecilia.karlstrom@skr.se eller Johan Hansson: johan.hansson@socialstyrelsen.se