Välkommen till spridningskonferens för ny myndighetsgemensam vägledning

Konferens

Kostnadsfritt
2 jun - 2022
09:00 - 11:30
För att förhindra att barn och unga förs utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning har flera myndigheter tagit fram en gemensam vägledning. Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck hälsar dig varmt välkommen till spridningskonferensen för vägledningen.

Vägledningen, som tagits fram på uppdrag av regeringen, tar sin utgångspunkt i den enorma utsatthet som drabbar barn, unga och vuxna som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Förhoppningen är att vägledningen ska vara ett konkret stöd för att förhindra att personer förs utomlands för att utsättas för olika typer av hedersrelaterad brottslighet.

Vägledningen riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, polis och hälso- och sjukvård.

Plats

Konferensen kommer att sändas via YouTube. Klicka här för att komma till sändningen.

Anmälan

Anmäl dig genom att klicka på denna länk senast onsdag 18 maj

Program

09:00-09:15 Inledning

09:15-10:00 Presentation av vägledningen

10:00-10:15 Paus

10:15-10:45 Presentation av informationssatsningen

10:50-11:30 Panelsamtal och avslutning

Kontakt

Vid eventuella frågor, kontakta bayan.nasih@lansstyrelsen.se eller pernilla.martinson@lansstyrelsen.se