Värna våra yngsta

Konferens

På plats: 1 500 kr exkl. moms. Digitalt: 600 kr exkl. moms
13 sep - 14 sep
09:00 - 17:00
Socialstyrelsen bjuder tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga in till en konferens om de 1000 viktiga dagarna, och hur vi kan stödja psykisk hälsa och utveckling från graviditet och fortsatt under barnets första två år.

Konferensen har särskilt fokus på stöd till barn i utsatta situationer, tidig upptäckt och ett tidigt stöd då det finns svårigheter i familjen och föräldraskapet. Det blir föreläsningar och seminarier med kunskap från forskning och praktik.

Program

Konferensen har särskilt fokus på stöd till barn i utsatta situationer, tidig upptäckt och ett tidigt stöd då det finns svårigheter i familjen och föräldraskapet. Det blir föreläsningar och seminarier med kunskap från forskning och praktik.

Detaljerat program (preliminärt)

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som möter blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovård, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroende-vård och liknande. Vi välkomnar också dig som är beslutsfattare, chef, verksamhetsutvecklare och forskare.

Plats

Folkets hus, Stockholm, Barnhusgatan 12-14 eller deltagande på distans.

Datum och tid

13-14 september. Tid är ej klart i dagsläget utan meddelas i samband med att anmälan öppnar. 

Kostnad

På plats 1 500 kr exkl. moms
Digitalt 600 kr exkl. moms

Anmälan

Till anmälan