Kunskapsstöd och regler

Vi tar fram och utvecklar statistik, regler och kunskap för många områden inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård.

Områden

Samlad information, kunskapsstöd och andra verktyg inom våra områden.

Regler och riktlinjer

Föreskrifter och allmänna råd, nationella riktlinjer och ledningssystem.

Utbildning

Vi erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård, tandvård och omsorg. 

Kompetensförsörjning

Om vårt arbete för att hälso- och sjukvården ska ha en effektiv och hållbar kompetensförsörjning.