Äldres hälsa

Åldrande behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Men risken ökar att drabbas av olika hälsoproblem med stigande ålder. Socialstyrelsen arbetar brett för att förbättra situationen för äldre personer med behov av vård och omsorg. Några områden berörs här.

Demenssjukdomar

Det finns mellan 130 000 och 150 000 personer med demenssjukdom i Sverige. För att förbättra vården och omsorgen om dessa har Socialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. 

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att följa upp och långsiktigt hantera strategiska frågor inom ramen för den nationella strategin för demenssjukdom.

Äldres psykiska hälsa

Ungefär 20 procent av alla äldre personer har psykisk ohälsa. Inom en snar framtid är 25 procent av alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk ohälsa till en av våra största folksjukdomar.

Mer informaton

Senast uppdaterad:
Publicerad: